Cellometer Auto 2000.

排序和筛选
Cellometer Auto 2000.Cellometer Auto 2000.
展示12.24.36.48.
Cellometer Auto 2000.Cellometer Auto 2000.
一体化触摸屏,双荧光细胞计数器优化,用于分析外周血,脐带血,骨髓和其他复杂样品的原代细胞。为各种样品进行预配置的单触动测定。